Careers

Let's work together! We are looking for new talents.

Podatkovni znanstvenik

Softver inženjer

Programer korisničkih sučelja

Podatkovni znanstvenik

Mi razvijamo AI tehnologiju. Budućnost vidimo u kompanijama koje će biti u stanju nadopuniti ljudsku kreativnost s analitičnosti AI-a. Mi smo tu radi njih.

Uloga Podatkovnog znanstvenika je odgovorna za izgradnju AI modela koji su u stanju riješiti do sada nerješive probleme: pomoći kompanijama da uvide stvari koje su previđene, da otkriju zakonitosti u onome što je do sada smatrano šumom, da predvide ono što je do sada smatrano nepredvidljivim.

To će raditi analiziranjem velikih količina podataka, transformacijama podataka, izradom i vrednovanjem modela, pronalaskom prostora za poboljšanja i vraćanjem natrag na izradu modela. Sve na najnovijem NVIDIA serveru i TensorFlow tehnologiji

Formalni uvjeti:

 • završen petogodišnji studij računarstva, matematike ili srodni
 • razumijevanje i iskustvo u primjeni statističkih postupaka pri rješavanju problema
 • razumijevanje i iskustvo u primjeni linearne algebre pri rješavanju problema
 • razumijevanje i iskustvo u primjeni postupaka pripreme i transformacije podataka
 • razumijevanje i iskustvo u primjeni strojnog učenja
 • razumijevanje i iskustvo u radu s oskudnim računalnim resursima i velikim količinama podataka
 • poznavanje Python programskog jezika i iskustvo u radu s TensorFlow i scikit-learn bibliotekama
 • iskustvo u radu s Linux sustavom

Nudimo rad u kreativnom timu i u opuštenoj atmosferi te fleksibilno radno vrijeme. Nudimo rad sa zadnjim postignućima na području podatkovne znanosti.

Trebala(o) bi se prijaviti ako imaš motivaciju za kontinuiranim učenjem, usavršavanjem i istraživanje u jednom od najprogresivnijih istraživačkih područja današnjice, komforna(an) si s linearnom algebrom, statistikom, programiranjem i bazama podataka. Izrazito dobrodošlo je iskustvo sa strojnim učenjem.

Od kandidata ne očekujemo da su iskusni u AI-u. Očekujemo da svi novi članovi našeg tima dijele s nama viziju, strast i motivaciju.

Otvoreni smo za različite modele zaposlenja (na određeno vrijeme, stalni radni odnos, studentski ugovor i dr.).

Način prijave:

Zainteresirani kandidati su pozvani da pošalju motivacijsko pismo i životopis na adresu: hr@acquaint.hr.

Postupak selekcije:

Dio kandidata će biti pozvan na prvi razgovor. Na razgovoru će se razgovarati o iskustvu kandidata. Nastojati će se procijeniti kompetencije i motivacija.

Od svakog kandidata se očekuje da za prvi razgovor pripremi:

 • demonstraciju projekta, seminara ili laboratorijske vježbe koju je implementirao iz jednog od područja: strojno učenje, statistika i analiza podataka (ne smatra se nedostatkom ako kandidat do sada nije implementirao takav projekt)
 • demonstraciju rješenja jednog od predložena tri zadatka.

Na prvom razgovoru će kandidati biti upitani i za očekivanja naspram kompanije.

Po potrebi, kandidati mogu biti pozvani na dodatni razgovor za dodatnu procjenu kompetencija i motivacije.

Kandidati koji su zadovoljili kriterij će biti pozvani na završni razgovor tijekom kojega će im biti prezentirana ponuda.

Očekivano vrijeme trajanja procesa je mjesec dana.

Softver inženjer

Mi razvijamo AI tehnologiju. Budućnost vidimo u kompanijama koje će biti u stanju nadopuniti ljudsku kreativnost s analitičnosti AI-a. Mi smo tu radi njih.

Uloga Softver inženjera je rad na razvoju skalabilne backend platforme i kompletnoj automatizaciji razvojnog procesa iste. Backend platforma sadrže mehanizme za produkcijsko orkestriranje i deployment AI modela kao i njihovo automatsko praćenje u produkciji. Također, implementira logiku i definira sučelja prema različitim integracijskim točkama kao što su web i mobilno korisničko sučelje, IPTV, Amazon Alexa i razne klijentske aplikacije.

Formalni uvjeti:

 • završen petogodišnji studij računarstva, matematike ili srodni
 • iskustvo u razvoju poslužiteljskih (back-end) servisa ili platforme
 • iskustvo u razvoju višeprocesnih aplikacija ili sustava
 • iskustvo u radu s bazama podataka
 • sistematičnost i pedantnost u dokumentiranju programskog koda
 • poznavanje Java programskog jezika
 • poznavanje Linux operativnog sustava

Poželjno je ali nije nužno od kandidata:

 • poznavanje Python jezika
 • poznavanje koncepata strojnog učenja
 • poznavanje koncepta konteinerizacije i Docker sustava

Nudimo rad u kreativnom timu i u opuštenoj atmosferi te fleksibilno radno vrijeme.

Trebala(o) bi se prijaviti ako imaš iskustva u razvoju poslužiteljskih servisa ili platforme. Ako si to napravila(o) dovoljno puta da znaš izbjeći sve uobičajene zamke i prepoznati te implementirati sve bitne komponente platforme. Poznaješ Unix shell. Motivirana si debugirati cjelokupan stack, od mrežnih problema, problema u integraciji s drugim sustavima, problema s performansama, curenja memorije i dr. Samostalna si osoba koja je u stanju osmisliti i implementirati kompleksne sustave. Dobrodošlo je iskustvo s Dockerom, Sparkom i Hadoopom.

Model zaposlenja: stalni radni odnos.

Način prijave:

Zainteresirani kandidati su pozvani da pošalju motivacijsko pismo i životopis na adresu: hr@acquaint.hr.

Postupak selekcije:

Dio kandidata će biti pozvan na prvi razgovor. Na razgovoru će se razgovarati o iskustvu kandidata. Nastojati će se procijeniti kompetencije i motivacija.

Od svakog kandidata se očekuje da za prvi razgovor pripremi po vlastitom odabiru demonstraciju dosadašnjeg, ovoj ulozi relevantnog, projekta ili rada.

Na prvom razgovoru će kandidati biti upitani i za očekivanja naspram kompanije.

Po potrebi, kandidati mogu biti pozvani na dodatni razgovor za dodatnu procjenu kompetencija i motivacije.

Kandidati koji su zadovoljili kriterij će biti pozvani na završni razgovor tijekom kojega će im biti prezentirana ponuda.

Očekivano vrijeme trajanja procesa je mjesec dana.

Programer korisničkih aplikacija

Mi razvijamo AI za hotelijersku industriju. Budućnost vidimo u kompanijama koje će biti u stanju nadopuniti ljudsku kreativnost s analitičnosti AI-a. Mi smo tu radi njih.

Uloga Programera korisničkih aplikacija je razvoj Web baziranih i mobilnih aplikacija za krajnjeg korisnika. Ovo nije uloga koja je involvirana u razvoj AI-a i koja zahtjeva AI kompetencije. Programer korisničkih aplikacija će razvijati korisničke aplikacije koje putem API-a poslužiteljske platforme pruža korisniku funkcionalnosti AI modela implementiranih u poslužiteljskoj platformi. Programer korisničkih aplikacija će razvijati i sučelje za administriranje platforme, AI modela, korisnika i drugoga.

Programer korisničkih aplikacija usko surađuje s timom Data Scientista i programerom poslužiteljske platforme.

Trebala(o) bi se prijaviti ako imaš iskustva u razvoju korisničkih aplikacija zasnovanih na Web tehnologijama. Ako si napravila(o) dovoljno takvih aplikacija da znaš izbjeći sve uobičajene zamke i prepoznati te implementirati sve bitne komponente. Poznaješ Web tehnologije i imaš afiniteta za dizajn korisničkih sučelja. Samostalna si osoba koja je u stanju osmisliti i implementirati kvalitetna korisnička sučelja. Dobrodošlo je iskustvo u izradi grafički zahtjevnih korisničkih sučelja (poput sučelja koja sadrže dinamične grafove i druge nestandardne vizualne elemente).

Otvoreni smo za različite modele zaposlenja (na određeno vrijeme, stalni radni odnos, studentski ugovor i dr.).

Način prijave:

Zainteresirani kandidati su pozvani da pošalju motivacijsko pismo i životopis na adresu: hr@acquaint.hr.

Postupak selekcije:

Dio kandidata će biti pozvan na prvi razgovor. Na razgovoru će se razgovarati o iskustvu kandidata. Nastojati će se procijeniti kompetencije i motivacija.

Od svakog kandidata se očekuje da za prvi razgovor pripremi po vlastitom odabiru demonstraciju dosadašnjeg, ovoj ulozi relevantnog, projekta ili rada.

Na prvom razgovoru će kandidati biti upitani i za očekivanja naspram kompanije.

Po potrebi, kandidati mogu biti pozvani na dodatni razgovor za dodatnu procjenu kompetencija i motivacije.

Kandidati koji su zadovoljili kriterij će biti pozvani na završni razgovor tijekom kojega će im biti prezentirana ponuda.

Očekivano vrijeme trajanja procesa je mjesec dana.